لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:30

مخفف LEEP

Loop Electrosurgical Excision Procedure

جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن از جریان برق برای برداشتن بافت‌های غیرطبیعی استفاده می‌کنند.
LEEP