لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 05:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LEEP

Loop Electrosurgical Excision Procedure

جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن از جریان برق برای برداشتن بافت‌های غیرطبیعی استفاده می‌کنند.
LEEP