لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 06:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NAPQI

N-Acetyl-P-benzoQuinone Imine

گلوتاتیون متابولیت سمی استامینوفن
NAPQI