لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:18

مخفف NAPQI

N-Acetyl-P-benzoQuinone Imine

گلوتاتیون متابولیت سمی استامینوفن
NAPQI