لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:08

مخفف SPO2

Saturation of Peripheral Oxygen

درصد اشباع اکسیژن در خون
SPO2