لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:36
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TA

Terminologia Anatomica

واژگان کالبدشناسی یا ترمینولوژی آناتومیک که آن را با TA نمایش می‌دهند، فهرستی استاندارد و بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۸ با هدف یکسان‌سازی واژگان مورد کاربرد در آناتومی، بوجود آمد.
TA