لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:09

مخفف FGC

Female Genital Cutting

بریدن آلت تناسلی زنان
FGC