لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 21:56

مخفف CPP

Cranial Perfusion Pressure

فشار پرفیوژن جمجمه

میزان CPP باید بالای ۷۰mmHg باشد تا هم جریان خون مغز برقرار باشد و هم ICP نرمال حفظ شود. CCP = BPmax – ICP
CPP