لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 29 بهمن 1396 - 21:34

مخفف CPP

Cranial Perfusion Pressure

فشار پرفیوژن جمجمه

میزان CPP باید بالای ۷۰mmHg باشد تا هم جریان خون مغز برقرار باشد و هم ICP نرمال حفظ شود. CCP = BPmax – ICP
CPP