لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:46
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CPP

Cranial Perfusion Pressure

فشار پرفیوژن جمجمه

میزان CPP باید بالای ۷۰mmHg باشد تا هم جریان خون مغز برقرار باشد و هم ICP نرمال حفظ شود. CCP = BPmax – ICP
CPP