لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LSA

Lympho Sarcoma

لنفوسارکوم، اصطلاح کلی است که به اختلالات نئوپلاستیک بدخیم بافت لنفوئید اطلاق می شود به جز در مورد بیماری هوچکین.
LSA