لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:38
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AED

Automatic External Defibrillator

دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی برای احیای قلبی ریوی است، که در اورژانس ها و بخش های مراقبت های ویژه استفاده می شود.
در کشورهای پیشرفته در مراکز عمومی چنین دستگاه های وجود دارد.
AED