لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 21:48

مخفف DUB

Dysfunctional uterine bleeding

خونریزی غیرطبیعی دستگاه تناسلی مستقر در رحم
DUB