لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:37

مخفف DUB

Dysfunctional uterine bleeding

خونریزی غیرطبیعی دستگاه تناسلی مستقر در رحم
DUB