لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:17

مخفف POF

Premature Ovarian Failure

ایدیو پاتیک یا منوپاز زودرس
POF