لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 07:21

مخفف POF

Premature Ovarian Failure

ایدیو پاتیک یا منوپاز زودرس
POF