لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OCP

Oral contraceptive pill

قرص ضد بارداری خوراکی (Oral contraceptive pill , OCP, Combined oral contraceptive pill) به گروهی از دارو های خوراکی به شکل قرص گفته می‌شود ...
OCP