لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 00:27
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DNA

Deoxy Ribonucleic Acid

دی ان ای، سرواژهٔ عبارت دئوکسی‌ ریبونوکلئیک ‌اسید نوعی اسید نوکلئیک می‌باشد که دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کار کرد و توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول دن‌آ ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی می‌باشد.
DNA