لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:14
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPD

Histrionic Personality Disorder

بیماری HPD، یک بیماری روانشناختی است که که فرد مبتلا به آن به دنبال جلب توجه دیگران و خودنمایی است.
HPD