لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:21

مخفف TSE

Transmissible Spongiform Encephalopathy

انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل دسته‌ای از انسفالوپاتی‌ها هستند که در آنها بافت مغز ابتدا به شکل حفره حفره (اسفنجی شکل) تحلیل می‌رود و سپس بیمار در اثر آن می‌میرد.

انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل شامل:
- بیماری کروتزفلد جاکوب
- بیماری کوری
- جنون گاوی
- بیماری اسکرپی
TSE