مخفف کلمه MO


( Macau )
مخفف کشور ماکائو
MO
بازگشت به صفحه قبل