مخفف کلمه MK


( Macedonia )
مخفف کشور مقدونیه
MK
بازگشت به صفحه قبل