مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
UTMB
مخفف عبارت UTMB
University of Texas Medical Branch
شاخه پزشکی دانشگاه تگزاس (UTMB)‏ از...