لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:28
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
SUDOC
مخفف عبارت SUDOC
Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار ...
NLA
مخفف عبارت NLA
National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبر...
BNF
مخفف عبارت BNF
Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک نا...
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...