مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
KFZ
مخفف عبارت KFZ
Kingston Free Zone
منطقه آزاد کینگستون (منطقه تجارت آزاد؛...
SBMU
مخفف عبارت SBMU
Shahid Beheshti Medical University
شرقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات...
SUMS
مخفف عبارت SUMS
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از...
SUDOC
مخفف عبارت SUDOC
Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار SUDOC...
NLA
مخفف عبارت NLA
National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبرا که...
BNF
مخفف عبارت BNF
Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک...
EBD
مخفف عبارت EBD
El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...