مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
UCD
مخفف عبارت UCD
University of California Davis
دانشگاه کالیفرنیا در دیویس (UCD) از...
HCL
مخفف عبارت HCL
Hennepin County Library
کتابخانه شهرستان هنپین (HCL) تاسیس ۱۸۸۵...
CAE
مخفف عبارت CAE
Central African Empire
امپراطوری آفریقای مرکزی (به فرانسوی:...
MSKCC
مخفف عبارت MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ (MSKCC)...
ERIC
مخفف عبارت ERIC
Education Resources Information Center
مرکز اطلاعات منابع آموزش و پرورش به...
PNNL
مخفف عبارت PNNL
Pacific Northwest National Laboratory
آزمایشگاه ملی شمال غربی پاسیفیک مشهور...
BNL
مخفف عبارت BNL
Brookhaven National Laboratory
آزمایشگاه ملی بروکهیون مشهور به (BNL)...
LANL
مخفف عبارت LANL
Los Alamos National Laboratory
آزمایشگاه ملی لاس آلاموس (LANL) یک مرکز...
ORNL
مخفف عبارت ORNL
Oak Ridge National Laboratory
آزمایشگاه ملی اوک ریج یک مرکز علمی...
SNL
مخفف عبارت SNL
Sandia National Laboratories
آزمایشگاه ملی سندیا (SNL) یک مرکز علمی...
LLNL
مخفف عبارت LLNL
Lawrence Livermore National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور مشهور به...
WIPP
مخفف عبارت WIPP
Waste Isolation Pilot Plant
تاسیسات آزمایشی مجزاسازی ضایعات مشهور...
MIT
مخفف عبارت MIT
Massachusetts Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری ماساچوست (انستیتو...
UK
مخفف عبارت UK
United Kingdom
بریتانیا یا پادشاهی متحد بریتانیای کبیر...
UCLA
مخفف عبارت UCLA
University of California, Los Angeles
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس مشهور به...