لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:21
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KUB

Katholieke Universiteit Brabant

دانشگاه کاتولیک برابانت
KUB