لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 15:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SME

Small and Medium-sized Enterprises

بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرد و نسبت به آن مزایای بسیاری دارد؛ از جمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتر. بنگاه‌های کوچک و متوسط که به‌اختصار SME نامیده می‌شود، در منابع مختلف ترجمه‌شده به فارسی با عناوین زیر نیز دیده می‌شود:

- صنایع کوچک و متوسط1- کسب و کارهای کوچک و متوسط

- شرکت‌های کوچک و متوسط

- سازمان‌های کوچک و متوسط

- مؤسسات کوچک و متوسط

- واحدهای کوچک و متوسط

- واحدهای صنعتی کوچک و متوسط

- بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط

و در برخی موارد نیز به‌جای واژهٔ کوچک از واژهٔ خرد استفاده شده‌است.

تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم است. برخی از معیارهایی که برای تعیین نوع صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) به‌کار می‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید. در این میان رایج‌ترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین می‌شود.
SME