لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:34
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف KFZ

Kingston Free Zone

منطقه آزاد کینگستون (منطقه تجارت آزاد؛ جامائیکا)
KFZ