لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:18
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LIBRIS

Library Information System

سامانه اطلاعات کتابخانه‌ای سوئد به اختصار LIBRIS یک مرکز نگهداری اطلاعات کتابخانه‌ای در سوئد، استکهلم هست که توسط کتابخانه ملی سوئد ارائه‌شده‌است که امکان جستجو در میان ۶٫۵ میلیون عنوان را به صورت مجانی می‌دهد.

برای هر کتاب یا نویسنده یک رکورد کتابداری ثبت شده‌است در سامانه اطلاعات کتابخانه‌ای هر فرد authority file دارد.
LIBRIS