لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 11:33
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MK

Macedonia

مخفف کشور مقدونیه
MK