لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:41

مخفف BB

Barbados

مخفف کشور باربادوس
BB