لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 05:01
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AD

Andorra

مخفف کشور آندورا
AD