لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:31
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MLO

Mount Laguna Observatory

رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO ) نامیده می‌شود، یک رصدخانه ستاره‌شناسی است که بوسیله دپارتمان ستاره‌شناسی دانشگاه ایالتی سن دییگو اداره می‌شود. محل این رصد خانه در حدود چهل و پنج مایلی شرق مرکز شهر سن دیه گو، و درست در کنار شرقی جنگل ملی کلیولند قرار دارد و به همین علت مانت لاگونا نامگذاری شده است.
MLO