مخفف کلمه NPC


( Non-Player Character )
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای گیمر
NPC
بازگشت به صفحه قبل