مخفف کلمه NPC


( Non-Player Character ) NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای گیمرNPC
بازگشت به صفحه قبل