مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف بازی‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در نام بازی‌ها و اصطلاحات رایج در بازی‌های آنلاین و آفلاین
NPC
مخفف عبارت NPC
Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...
MMOG
مخفف عبارت MMOG
Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
JRPG
مخفف عبارت JRPG
Japanese Role Playing Game
JRPG به معنای، سبک بازی نقش آفرینی ژاپنی...