لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:07
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUG

Pick Up Group

اصطلاح Pug در بازی به معنی: گروه جمع کن
PUG