لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFC

Enemy Flag Carrior

اصطلاح EFC در بازی به معنی حمله کردن به دشمن حمل کنند پرچم ما
EFC