لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:23
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NEWB

A New player

NEWB در بازی های کامپیوتری به معنای بازیکن جدید هست.
NEWB