لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف K.O.S

Kill On Sight

کشتن فرد بدون دلیل ( در بازی )
K.O.S