لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:07
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DPS

Damage Per Second

DPS واحدی است که در بعضی بازی‌ها استفاده می‌شود تا بازیباز میزان توانایی تهاجمی شخصیت خود را مشخص بکند. این واحد در واقع میزان آسیب وارد شده توسط شخصیت در یک ثانیه را مشخص می‌کند.
DPS