لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:13
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PWN

Own

PWN وقتی که بازیکنی را بزنیم و بخواهیم تحقیرش کنیم، از Own گرفته شده.
PWN