لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:29
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPC

Non-Player Character

NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای گیمر
NPC