لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NK

Nice Kill

NK یا Nice Kill، موقعی که کشتن دشمن به شکل جالبی انجام می‌پذیرد.
NK