لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:39
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JRPG

Japanese Role Playing Game

JRPG به معنای، سبک بازی نقش آفرینی ژاپنی
JRPG