لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:46
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GS

Game Spot

GS مخفف Game Spot، یکی از بزرگترین سایتهای مربوط به گیم (بازی)
GS