لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:35
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GOTY

Game Of The Year

برنده ی جایزه ی بهترین بازی سال
GOTY