لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GG

Good Game

GG آخر بازی برای نشان دادن رضایت از بازی گفته می‌شود.
GG