لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:02
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CL

Crew Leader

رهبر گروه گیمر ( در بازی )
CL