لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:48
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FS

Flight Simulator

شبیه ساز هواپیما
FS