مخفف کلمه EXT3


( Extended Filesystem 3 )
ای‌ایکس‌تی۳ یا (Third Extended Filesystem) (به اختصار ext3) یک سیستم پرونده مبتنی بر ژورنال است. ext3 سیستم پرونده پیشین پیش‌فرض هسته لینوکس است.
EXT3
بازگشت به صفحه قبل