لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:54
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GREP
مخفف عبارت GREP
Globally search a Regular Expression and Print
grep یک نرم‌افزار خط فرمان است که ...
CVS
مخفف عبارت CVS
Concurrent Versions System
سیستم نسخه‌های هم‌روند یا به اختصا...
BSON
مخفف عبارت BSON
Binary Structured Object Notation
بی‌سون (BSON) یک قالب تبادل داده‌ی...