لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 06:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SQA
مخفف عبارت SQA
Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از ن...
SDN
مخفف عبارت SDN
Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌اف...
GREP
مخفف عبارت GREP
Globally search a Regular Expression and Print
grep یک نرم‌افزار خط فرمان است که ...