لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 06:55
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DMIS
مخفف عبارت DMIS
Disaster Management Information System
نرم‏افزار مدیریت بحران
كليه گ...
RIS
مخفف عبارت RIS
Research and Information System
آرآی‌اس (RIS) یک پسوند نام پرونده ...
ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و بر...
XBRL
مخفف عبارت XBRL
eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان گ...