لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 18:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

XML
مخفف عبارت XML
eXtensible Markup Language
ایجاد فناوری اکس‌ام‌ال یا زبان نشا...
AJAX
مخفف عبارت AJAX
Asynchronous JavaScript And XML
اِی ‌جکس، مجموعه‌ای از استانداردها...
SQL
مخفف عبارت SQL
Structured Query Language
در مدل رابطه‌ای داده‌ها، زبان ساخت...