لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف UPS

Uninterruptible Power Supply

منبع تغذیه اضطراری یا یوپی‌اس، یک دستگاه الکترونیکی است که در زمان قطع شدن و یا افت ولتاژ و یا وقتی که ولتاژ خط در خارج از محدوده نرمال است همچنان به عرضه برق برای یک دوره معینی از زمان می‌پردازد. کاربرد معمولی این وسائل در رایانه می‌باشد
UPS