لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:48

مخفف RFP

Request For Proposal

نوشته‌ای که به فروشندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار فرستاده می‌شود و از آنان درخواست می‌گردد که پیشنهاد تجهیزات و نرم‌افزاری را ارائه دهند که خصوصیات سیستم را برآورده سازد.
RFP